Crkva Sv.Nikole, Nin


 • Vrijeme nastanka: -

 • Mjesto: Nin

 • Općina/grad: Nin

 • Županija: Zadarska županija

 • Pravni status: Zaštićeno kulturno dobro

 • Klasifikacija: Sakralna graditeljska baština

 • UNESCO zaštita: Ne


 •  Opis
  Crkva se uzdiže na pretpovijesnom tumulu, u polju između Nina i Zatona. Ima tlocrt trolista s presvođenim konhama i s ukriženim pojasnicama jkoje podržavaju kupolasti svod u središtu.Ularni krak presvođen je polukupolom, a natkriven je dvostrešnim krovištem i rastvoren romaničkim portalom s lunetom, Nad kupolom je u kasnom srednjem vijeku ili u doba turskih ratova dozidano obrambeno krunište. Način zidanja, ukrižene pojasnice, nazubljene konzolice i portal ukazuju na zrelu romaničku građevinu.   Crkva Sv.Nikole, Nin
  Grb grada: Nin  Grb županije: Zadarska županija
  arboretum (latinski: arbor drvo), samostalan prostor ili dio botaničkog vrta u kojem se uzgajaju drveća i grmlje u znanstvene, nastavne, dekorativne i uzgojne svrhe. U nas su najpoznatiji arboretum u Trstenom kraj Dubrovnika (početkom XVI. stoljeća) i Opeki kraj Vinice (iz XVIII. stoljeća).