Povijest - Stari grad Barilović    Utvrda grada Barilovića smještena je na strmoj litici na desnoj obali Korane. Građena je vjerojatno krajem 15. st., a bila je sjedište drevne obitelji Barilović, iako im ga je nakratko 1564. bio oduzeo nasilni Stjepan Frankopan. Ta je obitelj inače posjedovala imanja između Korane i Kupe. Spominju se u više dokumenata tijekom 15. st. Članovi su se obitelji umjesto da misle na obranu međusobno u 16. st. sukobljavali baš oko utvrde i dvorca u Bariloviću.

    Turci su dvorac opustošili 1524., a kad je 1575. pao Budački, Barilović se zatekao na samom rubu Otomanskog carstva pa su ga ubrzo preuzele krajiške vlasti. Barilovići su krajem 16. st. dobili od Jurja Zrinskog potvrde za posjede oko Ribnika i Ozlja. Među posljednjim Barilovićima koje izvori spominju s kraja 17. st. su Gašpar (umro na posjedu kod Ozlja) i Ludovik koji je bio misionar u Ugarskoj i Transilvaniji te general pavlinskog reda. Pošto je dvorac i utvrdu preuzela krajiška vlast tu je smjestila kapetaniju s posadom od 80 vojnika. Od 1749. tu je sjedište osme kumpanije slunjske regimente, a do 1871. bilo je sjedište krajiškoga vojnog zapovjedništva.

    Postojeći je tlocrt ruševne barilovićke utvrde zaista neobičan – u obliku ključa s cilindričnim kulama. No arhitekt Martin Pilar napravio je svojedobno, na temelju starih nacrta, snimku tlocrta s dijelom koji je tijekom upotrebe srušen, a gdje su, kako se pretpostavlja, bile zgrade straže i staje. Dvorac je bio dugo vremena dobro sačuvan i u njemu su bili općinski uredi. No teško je stradao u Drugom svjetskom ratu i danas je potpuna ruševina.
    kaštel (latinski), antičko rimska utvrda ili manji utvrđeni vojni tabor, poglavito uz linije obrambenog limesa. U srednjem vijeku samostalna utvrda ili pojedini objekt (kula) u nekome utvrđenom kompleksu. Često označava i grad (burg) ili naselje podignuto uz grad odnosno neki drugi utvrđeni objekt. Kaštele su u vojno-obrambene svrhe podizale plemićke obitelji, crkvene ustanove i državna vlast. U hrvatskim krajevima kašteli u doba turskog osvajanja gube prvotno feudalno obilježje i uklapaju se u pogranični vojno-obrambeni sustav.