Povijest - Kaštel Drivenik
    Grad Drivenik prvi put spominje se 1228. godine kao jedan od supotpisnika Vinodolskog zakonika. Smješten je kod naselja Drivenik u Vinodolu, između dva brda na visokom brijegu "Glavica" (181 m), na čijem vrhu kao kruna stoji izgrađen kaštel.

    Od 13. st. u kaštelu je sjedište župne uprave, a dolaskom Frankapana tu je rezidencija feudalčeva izaslanika-satnika.U 16. st. Kaštel je povećan i po sustavu renesansnih utvrda dobio okrugle kule. Od 1577. godine gradom upravljaju Zrinski. Poznato je da su 1607. godine Turci prodrli u Vinodol. Mirno su se šetali ispod gradskih zidina po driveničkim vinogradima, no kad im se "gradska gospa" nasmijala oni navališe i popališe grad. Drivenikom su upravljali Frankopani i kasnije Zrinski, a nakon njihove urote i smaknuća doživljava sudbinu ostalih općina. Izgradnjom ceste koja od 1746. godine povezuje Novi Vinodolski s Bakrom, stanovnišvo se, privučeno zaradom, spušta s brijega u dolinu, te se uz cestu razvija današnji Drivenik.


    vitez , (praslav. *vitędzь < pragerm. *víking: koji ulazi u zaljeve), u srednjem vijeku naziv za profesionalnoga ratnika na konju i u širem smislu za svakoga feudalca koji je po određenom ceremonijalu dobio takav status (→ viteštvo). Danas se pojam zadržao kao zajednički naslov za nositelje određenih rangova britanskih, francuskih i drugih odličja (engl. Knight, franc. chevalier).