Povijest - Špilja Vindija    Špilja Vindija svjetski glas stekla je po čuvenim ostacima neandertalaca.

    Nastanjenost špilje Vindija seže duboko u prošlost, u pleistocensko razdoblje. Njezin stratigrafski profil visok je gotovo 9 metara te svojim ostacima obuhvaća vremenski raspon od glacijala Riss do holocena. Iz razdoblja pleistocena posebno prevladavaju ostaci faune, poput kostiju špiljskog medvjeda, što ukazuje na to da je špilja u to doba bila više brlog nego stanište čovjeka. Špilja Vindija je u prošlosti bila ugodno stanište: njezine dimenzije od 50 m dužine, 28 m širine a ponegdje čak 20 m visine, činile su je idealnim prostorom za življenje.


    U špilji je ustanovljena musterijanska kultura (srednji paleolitik), nadalje, olševijen, orijnjasijen, epigravetijen (mlađi paleolitik), te ostaci keramike iz više prapovijesnih razdoblja i antike. Međutim, špilja Vindija je svjetski glas stekla po čuvenim ostacima neandertalaca. Istraživanjem ostataka neandertalske donje čeljusti i parijetalne kosti pronađenih u Vindiji dobiveni su iznenađujući rezultati. Naime, metodom datiranja radioaktivnim ugljikom s akceleratorom, utvrđena je starost od 29.000 godina prije sadašnjosti, što upućuje na polagani proces izumiranja neandertalaca koji je trajao puno duže nego što se mislilo, te dokazuje da su neandertalci nekoliko tisuća godina živjeli usporedno s homo sapiensom.

    Recentnim paleo-antropološkim analizama ostataka utvrđeni su moderniji oblici kostiju što navodi znanstvenike na problematiziranje križanja kasnijih neandertalaca i anatomski modernijih pridošlica. Uz mitohondrijske sekvence znanstvenici su uspješno izolirali DNA iz jezgre, što je do sada prva uspješna izolacija tog dijela DNA neandertalaca uopće. Ovo je veoma važno istraživanje i ide u prilog tezi o miješanju neandertalaca i homo sapiensa. Sve navedeno smješta špilju Vindiju u sami vrh svjetske znanstvene i kulturne baštine.


    jama , duboka, pretežno vertikalna ili strma, prirodna šupljina u otopivim stijenama (vapnenac, dolomit). Nastaje i razvija se od dubokih pukotina uz pojačanu koroziju i mehaničko razaranje vode koja ponire u dubinu krša. U dnu jama mogu se javiti stalni ili povremeni vodeni tokovi. Najdublja svjetska jama je Voronja (također Krubene) u Gruziji, duboka 1830 m (prema novim mjerenjim više od 2000 m). Najdublje hrvatske jame: sustav Lukina jama–Trojama (Hajdučki kukovi, Sjev. Velebit), duboka 1392 m (13. na svijetu) i Slovačka jama (Mali kuk, Sjev. Velebit), duboka 1320 m (18. na svijetu).