Povijest - Tvrđava sv.Mihovil  Tvrđava sv.Mihovila je izfrađena na brdu iznad Šibenika vjerojatno u 10.stoljeću. Na tom brdu je u srednjem vijeku bila crkvica sv.Mihovila po kojoj je dobila ime. Brdo na kom je sagrađena je bilo utvrđena točka u prapovijesti i u ranom srednjem vijeku o čemu svjedoče arheološki nalazi. Na današnjim ostatcima tvrđave vidljivo je da je tvrđava kroz razna povijesna razdoblja povećavala svoj obim i mijenjala obrambene karakteristike zavisno o razvoju ratne tehnike. Najstariji sačuvani dijelovi tvrđave su iz 13.stolječa (dvije kvadratne kule na istočnom zidu tvrđave i dio zida između njih.

  Početkom 15.stolječa tvrđava se direktno povezuje s morem kroz "dvostruke bedeme". Tridesetih godina 15.stolječa zidovi tvrđave se povisuju i dobivaju novo krunište (sjeverni zid). U 16.stolječu na sjevernom zidu tvrđave gradi se poligonalna kula.

  Položaj na vrhu teško pristupačnog brda na kome je izgrađena te njenivisoki i čvrsti zidovi i kule bili su zalog obrane Šibenika u vrlo nesigurnim vremenima kada su na Šibenik napadali razni osvajači (Venecija, Turci). Tvrđava je bila najistaknutiji dio obrambenog sustava grada Šibenika kojeg su sa svih strana okruživali obrambeni zidovi i kule.

  Osim gradnje i ojačavanja tvrđava je rušena posebno u eksplozijama barutane (1663. i 1752. godine). Od sredine 19.stoljeća tvrđava je izgubila vojni značaj te je počelo njeno urušavanje.

  U posljednje vrijeme, nakom sustavno izvedenih istražnih radova, perimetralni zidovi tvrđave su djelomično obnovljeni i rekonstruirani.  vitez , (praslav. *vitędzь < pragerm. *víking: koji ulazi u zaljeve), u srednjem vijeku naziv za profesionalnoga ratnika na konju i u širem smislu za svakoga feudalca koji je po određenom ceremonijalu dobio takav status (→ viteštvo). Danas se pojam zadržao kao zajednički naslov za nositelje određenih rangova britanskih, francuskih i drugih odličja (engl. Knight, franc. chevalier).