Utvrda Grebengrad
    Slikano 09.10.2010.

Castrum Greben
de G(e)reben
Villa Greben
PD Grebengrad
Utvrda Grebengrad
Utvrda Grebengrad
PD Grebengrad
PD Grebengrad
XIII. st.
Kletva
Grebenski
Knez Gardun
1445.god.
Vladari Grebengrada
Obitelj G(e)reben
Grebenski
PD Grebengrad
Utvrda Grebengrad

    kaštel (latinski), antičko rimska utvrda ili manji utvrđeni vojni tabor, poglavito uz linije obrambenog limesa. U srednjem vijeku samostalna utvrda ili pojedini objekt (kula) u nekome utvrđenom kompleksu. Često označava i grad (burg) ili naselje podignuto uz grad odnosno neki drugi utvrđeni objekt. Kaštele su u vojno-obrambene svrhe podizale plemićke obitelji, crkvene ustanove i državna vlast. U hrvatskim krajevima kašteli u doba turskog osvajanja gube prvotno feudalno obilježje i uklapaju se u pogranični vojno-obrambeni sustav.