Utvrda Grebengrad
    Slikano 09.10.2010.

Castrum Greben
de G(e)reben
Villa Greben
PD Grebengrad
Utvrda Grebengrad
Utvrda Grebengrad
PD Grebengrad
PD Grebengrad
XIII. st.
Kletva
Grebenski
Knez Gardun
1445.god.
Vladari Grebengrada
Obitelj G(e)reben
Grebenski
PD Grebengrad
Utvrda Grebengrad

    vitez , (praslav. *vitędzь < pragerm. *víking: koji ulazi u zaljeve), u srednjem vijeku naziv za profesionalnoga ratnika na konju i u širem smislu za svakoga feudalca koji je po određenom ceremonijalu dobio takav status (→ viteštvo). Danas se pojam zadržao kao zajednički naslov za nositelje određenih rangova britanskih, francuskih i drugih odličja (engl. Knight, franc. chevalier).