Utvrda Kličevica
    Slikano 29.08.2012.

Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Benkovac
Utvrda Kličevica
Keramički grb
Mala i Velika Kličevica
Odmorište
1409.g.
Utvrda Kličevica
Stratigrafija
Utvrda Kličevica
Kašteli i utvrde
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Brončani top
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
1550.god.
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Autocesta Zadar-Split
Selo Raštević

    kaštel (latinski), antičko rimska utvrda ili manji utvrđeni vojni tabor, poglavito uz linije obrambenog limesa. U srednjem vijeku samostalna utvrda ili pojedini objekt (kula) u nekome utvrđenom kompleksu. Često označava i grad (burg) ili naselje podignuto uz grad odnosno neki drugi utvrđeni objekt. Kaštele su u vojno-obrambene svrhe podizale plemićke obitelji, crkvene ustanove i državna vlast. U hrvatskim krajevima kašteli u doba turskog osvajanja gube prvotno feudalno obilježje i uklapaju se u pogranični vojno-obrambeni sustav.