Utvrda Kličevica
    Slikano 29.08.2012.

Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Benkovac
Utvrda Kličevica
Keramički grb
Mala i Velika Kličevica
Odmorište
1409.g.
Utvrda Kličevica
Stratigrafija
Utvrda Kličevica
Kašteli i utvrde
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Brončani top
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
1550.god.
Utvrda Kličevica
Utvrda Kličevica
Autocesta Zadar-Split
Selo Raštević

    vitez , (praslav. *vitędzь < pragerm. *víking: koji ulazi u zaljeve), u srednjem vijeku naziv za profesionalnoga ratnika na konju i u širem smislu za svakoga feudalca koji je po određenom ceremonijalu dobio takav status (→ viteštvo). Danas se pojam zadržao kao zajednički naslov za nositelje određenih rangova britanskih, francuskih i drugih odličja (engl. Knight, franc. chevalier).