Stari grad Veliki Kalnik
    Slikano 01.05.2012.

Stari grad Veliki Kalnik
Tatari
12.st.
Stari grad Veliki Kalnik
1243.godina
Legenda o Šljivarima
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
PD Kalnik
Sveta Katalina
Turci
Stari grad Veliki Kalnik
Maiori Kemluk
Stari grad Veliki Kalnik
Ludovik I.
Sv.Katarina
August Šenoa
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Kalničko gorje
"Kalničke uncutarije"
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik
Stari grad Veliki Kalnik

    vitez , (praslav. *vitędzь < pragerm. *víking: koji ulazi u zaljeve), u srednjem vijeku naziv za profesionalnoga ratnika na konju i u širem smislu za svakoga feudalca koji je po određenom ceremonijalu dobio takav status (→ viteštvo). Danas se pojam zadržao kao zajednički naslov za nositelje određenih rangova britanskih, francuskih i drugih odličja (engl. Knight, franc. chevalier).