Arboretum Opeka
    Slikano 22.06.2011.

Općina Vinica
Marko Bombelles
18.st.
Romantizam
Perivoj
Vladari dvorca Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
1961.god.
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Zelendvor
Arboretum
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
19.st.
Dvorac i arboretum Opeka
Perivoj
Dvorac i arboretum Opeka
Arboretum

    markacija (francunski), označivanje, obilježavanje planinarskih putova. Najčešća je tzv. Knafeljčeva markacija – crveni krug s bijelom točkom u sredini. Obilježavaju se obično stabla ili stabilno kamenje, po mogućnosti u visini očiju; markirati (od francuskog), obilježiti.