Arboretum Opeka
    Slikano 22.06.2011.

Općina Vinica
Marko Bombelles
18.st.
Romantizam
Perivoj
Vladari dvorca Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
1961.god.
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Zelendvor
Arboretum
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
Dvorac i arboretum Opeka
19.st.
Dvorac i arboretum Opeka
Perivoj
Dvorac i arboretum Opeka
Arboretum

    vitez , (praslav. *vitędzь < pragerm. *víking: koji ulazi u zaljeve), u srednjem vijeku naziv za profesionalnoga ratnika na konju i u širem smislu za svakoga feudalca koji je po određenom ceremonijalu dobio takav status (→ viteštvo). Danas se pojam zadržao kao zajednički naslov za nositelje određenih rangova britanskih, francuskih i drugih odličja (engl. Knight, franc. chevalier).