Arheološka zona Bribirska glavica
    Slikano 25.08.2011.

Arheološka zona Bribirska glavica
Nympheum
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Obrambena kula i mletački bastion
Gotička crkva Sv.Ivana - 13.st.
Ostatci dvora Bana pavla Šubića Bribirskog
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Crkva Sv.Marije - 13.st.
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica
Arheološka zona Bribirska glavica

    markacija (francunski), označivanje, obilježavanje planinarskih putova. Najčešća je tzv. Knafeljčeva markacija – crveni krug s bijelom točkom u sredini. Obilježavaju se obično stabla ili stabilno kamenje, po mogućnosti u visini očiju; markirati (od francuskog), obilježiti.