Zanimljivosti o - Špilja MramornicaPutopisac Abbe Alberto Fortis

    Abbe Alberto Fortis (rođen kao Giovanni Battista Fortis, 1741.-1803.) bio je talijanski pisac i prirodoslovac. Sa 16 godina pristupio je padovanskom sjemeništu i postao redovnik augustinskog reda, no zbog svoje sklonosti putovanjima bez znanja njegovih nadležnih i znanstvenim istraživanjima Dalmacije bio je prisiljen napustiti svoj duhovni red. Za život dalje zarađuje svojim znanstvenim radom, istraživanjem, pisanjem i suradnjom s raznim znanstvenim časopisima.

    U Istri je boravio više puta, jer je po nalogu mletačkog Senata te svojih pokrovitelja F.A.Herveya i Johna Stuarta, škotskog plemića i grofa od Butea, 1765.–91. često putovao u Dalmaciju, a morem se iz Venecije putovalo duž istarske obale. Istraživanja prirode, folklora i gospodarstva toga područja proširio je proučavanjem povijesti, običaja i kulture kraja pa je donekle naučio i hrvatski, kojega je u duhu toga doba nazivao ilirskim. Najvažnije mu je djelo Put po Dalmaciji (Viaggio in Dalmazia dell' Abate Alberto Fortis) čije je najpoznatije poglavlje, poglavlje o Morlacima (seljacima u zaleđu Dalmacije), posvetio svom meceni Stuartu koji se i sam zanimao za morlakizam. U djelu se nalazi i prva zapisana verzija Hasanaginice, dana u izvorniku i prijevodu na talijanski, koju je zapazio i na njemački preveo J. W. Goethe, a zatim ju J. G. Herder uvrstio u zbirku Narodne pjesme (Volkslieder, 1778).    arboretum (latinski: arbor drvo), samostalan prostor ili dio botaničkog vrta u kojem se uzgajaju drveća i grmlje u znanstvene, nastavne, dekorativne i uzgojne svrhe. U nas su najpoznatiji arboretum u Trstenom kraj Dubrovnika (početkom XVI. stoljeća) i Opeki kraj Vinice (iz XVIII. stoljeća).