Zanimljivosti o - Tvrđava sv.Nikola



'Kule i utvrde'

    15.9.2005 Hrvatska pošta je u seriji 'Kule i utvrde' izdala marku sa motivom tvrđave Sv.Nikole kod Šibenika.


    Tvrđava sv.Nikola je svojim zemljopisnim smještajem imao važno vojnostrateško značenje na istočno-jadranskoj obali. U obrambenom sustavu grada veliko su značenje imali gradski bedemi, kule i tvrđave koje su najsačuvaniji dio fortifikacijskog graditeljstva u Hrvatskoj. Grad Šibenik okružuju četiri tvrđave: sv. Nikola, sv. Mihovil (u narodu poznata kao sv. Ana), sv. Ivan i tvrđava Šubićevac. Tvrđave sv. Ivan i Šubićevac nastaju za vrijeme Kandijskog rata (za vrijeme osmanlijske invazije na otok Kretu - Kandiju ). Ishodište gradskih bedema bila je tvrđava sv. Mihovila. Godine 1864. uklonjene su zidine (s kulama i glavnim kopnenim vratima) koje su opasavale grad sa sjeverne i jugoistočne strane. Od njih su danas sačuvani samo fragmenti. Dupli gradski bedem koji se spušta s tvrđave sv. Mihovila niza strmu padinu do obale (Kvartir) većim je dijelom sačuvan. Zapadni dolački bedem s gradskim vratima izgrađen je u XV. st. da zaštiti Dolac od turskih napada. Grad Šibenik je s mora isprva bio branjen dvjema utvrdama koje su 1504. godine srušene. Stoga je na ulazu u kanal sv. Ante sredinom XVI. stoljeća izgrađena pomorska utvrda - tvrđava sv. Nikole radi bolje zaštite šibenske luke od turske opasnosti s mora. Sazidao ju je, u razdoblju od 1535 – 1550. godine, prema nacrtima mletačkog vojnog graditelja Michele Sanmichelia, Gian Girolamo Sanmicheli. Načinom gradnje i karakterističnim renesansnim oblikom jedna je od najistaknutijih renesansnih utvrda i najjačih pomorskih fortifikacijskih objekata na hrvatskoj obali Jadrana. Imala je važu ulogu u obrani Šibenika od Turaka, osobito u doba Ciparskog i Kandijskog rata i to je razlog što se srednjovjekovne zidine grada Šibenika prema moru nisu dodatno razvijale. Tvrđava u tlocrtu ima trokutastu formu. U donjim dijelovima sazidana je od bijelog kamena, a u gornjim od opeka. Od detalja ovoga šibenskog renesansnog fortifikacijskog objekta dojmljiv je portal glavnog ulaza na sjeveroistočnoj strani. U vrijeme vladavine Mlečana tvrđava je nadgrađivana, no sačuvane su samo dvije kamene krune zdenca iz XVII. st.




Dobri dupini

    Jeste li znali da se i u Jadranu pojavljuju takozvani druželjubivi dupini? Jedna od najstarijih takvih priča potječe još iz 17. stoljeća, a zabilježio ju je talijanski putopisac Giovanni iz Ferma. On daleke 1621. godine piše o prijateljstvu Šibenčana s dupinom koja je često boravila u luci, "jela kruh, igrala se s dječacima, a u sezoni lova srdela, skuša i tuna priječila izlazak ribe iz uvale i tjerala ju u mreže". Nažalost, dupina je ubio vojnik koji je stražario pred tvrđavom Sv. Nikole, u šibenskom kanalu. Građani su to smatrali velikim grijehom, a knez grada Šibenika osudio je vojnika na smrt! Posljednji slični susreti dešavali su se u Bokokotorskom zaljevu krajem 80tih i početkom 90tih u kojem je boravio dobri dupin kojeg su zvali Joca. Koliko je poznato Joca je bio ženka koja je tijekom 10 tak godina boravila u okolici grada Kotora. No s obzirom da su ribari smatrali kako im Joca tjera ribu te trga mreže, Joca je pronađen ubijen 18.8.1994. godine.


    S druge strane Jadrana, u talijanskoj Manfredoniji, 1997. pojavio se dobri dupin koji je dobio ime Filippo. On je postao poznat 2000. kada je od utapanja spasio dječaka koji je pao s jedrilice. Iako brojne činjenice upućuju da se dupin zapravo želio igrati s dječakom koji je pao u more, dupin je proglašen dječakovim spasiocem. Filippo je boravio u Manfredoniji sve do 2004. kada je kao i Joca, nažalost ubijen. Iako nije sa sigurnošću utvrđeno, Filippa je vjerojatno udario jureći gliser.



    dvorac , neutvrđeni reprezentativni stambeni objekt građen najčešće izvan gradova i namijenjen povremenom, ladanjskom boravku vlasnika; do XVI. st. ima obrambeni karakter. Takav tip objekta grade pripadnici vladajućeg sloja od antike (villa rustica) preko razdoblja feudalizma do kraja XIX. st. Dvorac se redovito nalazi na istaknutim točkama posjeda, unutar vrta, parka s paviljonima, glorijetama, ukrasnim fontanama, skulpturama; njemu pripadaju i gospodarske zgrade, obično sa stajama za konje, što sve zajedno tvori jedinstvenu građevnu i estetsku cjelinu. Dvorac se kao raskošan arhitektonski tip objekta javio u doba renesanse, a naročito urešene i dimenzijama velike oblike dobiva u razdoblju baroka. Reprezentativna namjena uvjetuje vanjski izgled i unutarnji prostorni raspored (dekorativno raščlanjena pročelja, impozantna stubišta, svečane dvorane s ogledalima i drugim ukrasima, bogato dekorirane galerije, a neki dvorci imaju čak i kazališta, kupelji i dr.) Poznati su renesansni dvorci u Francuskoj (u dolini rijeke Loire), Njemačkoj (Nymphenburg, Sanssousi), Austriji (Schönbrunn), Engleskoj (Osterley, Glamis), Italiji (Belvedere u Frascatiju, Villa Rotonda), a u Hrvatskoj dvorci u Hrvatskom zagorju, sjevernoj Hrvatskoj, renesansni ljetnikovci na području Dubrovačke Republike i stancije u Istri.