Zanimljivosti o - Tvrđava sv.Mihovil  Sveti Mihovil

  Sveti Mihovil (Mihael), je arhanđeo i njegovo ime se spominje u Bibliji pet puta. Prema kalendaru Rimokatoličke Crkve, blagdan Sv. Mihovila se slavi 29. rujna.

  Na taj dan slavimo i preostala dva arhanđela: Sv. Gabriela i Sv. Rafaela. Anđeli kao duhovna bića, unatoč njihovoj službi u povijesti spasenja, već po svojoj biti izmiču svakom povijesnom razmatranju. Zato i ne možemo opisivati njihov život kao što činimo sa životom svetaca. Unatoč tome, na temelju Božje objave možemo ipak o njima nešto reći, isto tako možemo opisivati njihovo štovanje. Činimo to rado, i skupa sa cijelom Crkvom slavimo njihov blagdan, a i tako što mnogi vjernici nose njihova imena slaveći tada svoj imendan.

  Bogoslužje vrlo zorno ističe trostruku djelatnost Sv. Mihovila u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratitelj. Molitva Sv. Mihovila se upotrebljava kao učinkovita zaštita od zlih duhova. Molitva Sv. Mihovila je jedina egzorcistička molitva koja je dana na uporabu laicima a da je to Rimokatolička Crkva dopustila.Ime Mihovil, potječe iz hebrejskog "Mi ha el", što znači: "Tko je kao Bog" (latinski: "Quis ut Deus").

  Najznačajniji tekst o Sv. Mihovilu je onaj iz Otkrivenja: "Uto se zametnu rat u nebu koji je Mihovil sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao - sotona, zavodnik cijeloga svijeta, bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli". Ikonografija prikazuje Sv. Mihovila kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Crkva od najstarijih vremena ima veliko štovanje i duboku pobožnost prema svetom Mihovilu. Promatra ga kao moćnog anđela, koji je svojom zaštitom trajno prisutan.

  Bogoslužje veoma zorno ističe trostruku djelatnost sv. Mihovila u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratilac. Kao borac neka nam pomaže u borbi koju svatko od nas mora stalno protiv zla u sebi i oko sebe voditi! Kao molitelj neka nas zagovara i naše molitve poput miomirisnog kada prinosi Gospodinu, a kao pratilac neka nas prati na našim životnim putovima!

  Razni narodi štuju Sv. Mihovila kao svoga zaštitnika, u Italiji je zaštitnik javne sigurnosti, a papa Pio XII. ga je proglasio zaštitnikom radiologa. Njemačka i Engleska ga također od davnine slave kao svoga zaštitnika.

  I u Hrvatskoj su u čast Sv. Mihovilu podignute mnoge župne i područne crkve, a neka mjesta nose njegovo ime. Sveti Mihovil je zaštitnik starog hrvatskog grada Šibenika, te Hrvatske policije i Hrvatske vojske.

  Sv. Mihovil, čuvar tvrđava, bio je zaštitnik Šibenika, i stoga su njegovi kipovi na zidinama, grbu općine a i na vrhu katedrale. Bio je običaj da se na njegov blagdan oslobađao jedan zatvorenik.33 U XV st. širio se u Docu kult sv. Križa koji je po tradiciji doplovio Krkom. I u Šibeniku se zbilo čudo prokrvarenja (1485), što je posvjedočio i humanist Šižgorić, ali je bilo i otpora čudu jer je »bilo mnogih — piše on — koji su pri toj očevidnosti ostali ludi i spora srca da vjeruju«.34 Biskup Tolentić (1468—1491) poslao je god. 1848. katedrali relikvije sv. Kristofora, općenitog sveca srednjeg vijeka, branitelja od nagle smrti, dok je sv. Jakov bio zaštitnik od zaraza koje su često harale i Šibenikom (1435, 1448—1450, 1456—1457, 1482). To je, uostalom, doba širenja štovanja nebeskih zaštitnika u svim potrebama.  utvrda ili tvrđava , obrambeni objekt u kojem je smještena vojna posada radi nadzora nekoga šireg prostora ili sklanjanja stanovništva u slučaju neprijateljskog napada; isto što i fortifikacija. Isprva su utvrde građene od kolja (palisade), pruća i zemlje, ali gdje je bilo pogodno i od kamena (gradine). Poslije se grade veliki bedemi koji okružuju i goleme gradove (najveći su Babilon i kineski Xi’an), pa se pojam utvrde vezuje samo uz dodatno utvrđena i opremljena mjesta na tim zidinama. Obično građene na dominantnom položaju, također i kao mjesto stanovanja feudalca i njegove pratnje, postupno i kao središte sudbene vlasti, s okolnim obrtničkim i poljoprivrednim aktivnostima, utvrde se često šire u više prstenova zahvaćajući nova predgrađa, te se iz takvih utvrda razvija i većina današnjih povijesnih gradova.